Etegra Network

En heltäckande tjänst för både trådlös och trådbunden nätverksaccess.

Vad är Etegra Network?

Etegra Network är en heltäckande tjänst för både trådlös och trådbunden nätverksaccess, inklusive brandväggshantering. Vår lösning bygger på modern teknik och hanteras av våra experter för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Varför behövs Etegra Network?

En hanterad tjänst ger tillgång till expertis, proaktiv övervakning och avancerad säkerhet, vilket minskar kostnader och säkerställer att ditt nätverk alltid är optimalt och skyddat.

Etegra Network WiFi

Vi tar hand om allt från design till installation och konfiguration av ditt WiFi-nätverk. Kontinuerlig övervakning och proaktivt underhåll säkerställer maximal prestanda och upptid, med avancerade säkerhetsprotokoll för att skydda ditt nätverk.

Etegra Network LAN

Professionell installation och hantering av ditt lokala nätverk (LAN). Vi säkerställer snabb och pålitlig anslutning inom ditt företag genom centraliserad hantering och fjärrövervakning, vilket identifierar och åtgärdar problem innan de påverkar din verksamhet.

Etegra Network Firewall

Avancerade brandväggslösningar som skyddar mot både externa och interna hot. Vi erbjuder löpande övervakning och realtidsvarningar för att snabbt upptäcka och åtgärda säkerhetsincidenter. Regelbundna rapporter och analyser håller dig informerad om ditt nätverks säkerhetsstatus.

Hur hjälper Etegra till?

Etegra erbjuder centraliserad hantering i säkra och moderna datacenter i Sverige, vilket ger ditt företag en trygg och pålitlig nätverksinfrastruktur. Genom att använda våra svenska datacenter kan vi garantera hög säkerhet och tillgänglighet, vilket minskar risken för driftstopp och säkerhetsincidenter.

Våra experter besitter specialistkompetens inom nätverkshantering och arbetar för att optimera och hantera ditt nätverk på bästa möjliga sätt. De har lång erfarenhet och är certifierade inom sina områden, vilket innebär att du kan lita på att ditt nätverk är i goda händer. Vi anpassar våra lösningar efter ditt företags specifika behov och ser till att nätverket alltid presterar på topp.

Vi säkerställer att din IT-miljö alltid är uppdaterad med den senaste tekniken. Detta innebär att vi regelbundet uppgraderar och underhåller ditt nätverk för att dra nytta av de senaste framstegen inom teknologi och säkerhet. Genom att hålla din IT-miljö uppdaterad kan vi minimera risken för sårbarheter och säkerhetsproblem.

För att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de påverkar din verksamhet genomför vi regelbundna proaktiva genomgångar och kontroller. Dessa genomgångar gör det möjligt för oss att fånga upp eventuella kommande problem tidigt och vidta nödvändiga åtgärder i förväg. På så sätt kan vi säkerställa att ditt nätverk alltid fungerar optimalt och att din verksamhet kan fortsätta utan avbrott.

 

Behöver ert företag en IT-lösning?

Vi erbjuder paketerade lösningar utifrån er verksamhets behov.

Kom i kontakt med oss