Etegra Backup M365

Maximera datasäkerhet och tillgänglighet med
Etegra Backup M365.

Vad är Etegra Backup M365?

Etegra Backup M365 levererar en avancerad backup- och återställningslösning, optimerad för Microsoft 365-miljöer. Vår tjänst använder det senaste inom kryptering och redundanstekniker för att säkerställa ett högintegritetsskydd av era kritiska företagsdata.

Varför behövs Etegra Backup M365?

Kund ansvarar själva för sitt data inom Microsoft 365, samt för att skydda sig mot ransomware och dataförlust.

Microsofts ansvarsområde

    • Infrastrukturens säkerhet: Detta inkluderar fysisk säkerhet för datacenter, nätverkssäkerhet och baslinjesäkerheten för sina molntjänster.
    • Plattformens tillgänglighet: Microsoft garanterar drift och tillgänglighet av tjänster som Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online och Teams.

Kunds ansvarsområde

    • Datahantering: Kunden måste hantera och skydda sin egen data, inklusive filer, konversationer och e-postmeddelanden.
    • Åtkomstkontroll: Det är kundens ansvar att säkerställa rätt behörighetsnivåer för användare och att hantera autentiseringsprocesser.
    • Enhets- och identitetssäkerhet: Kunden ska skydda användaridentiteter och enheter som används för att få tillgång till Microsoft 365-tjänster.

Källa: Microsoft

Hur hjälper Etegra till?

För att säkerställa robust datasäkerhet och återhämtningskapacitet för våra system och tjänster, implementerar vi en omfattande backupstrategi. Denna strategi innefattar dagliga backuper av all kritisk data. Genom att utföra backuper varje dag, minimerar vi risken för datatapp till följd av oavsiktliga raderingar, systemfel, eller skadliga attacker. Dessa dagliga backuper möjliggör en effektiv och snabb återställning av system och data till den senaste säkra punkten, vilket säkerställer kontinuitet i våra tjänster och minimerar driftstopp.

Vidare har vi fastställt en lagringstid på tre år som standard för våra backuper. Detta innebär att vi bibehåller backupkopior i upp till tre år, vilket ger en omfattande historik och möjlighet till återhämtning över en längre tidshorisont. Denna lagringspolicy är särskilt viktig för att uppfylla krav på regelefterlevnad och revision, samt för att ge våra användare och kunder en ökad trygghet i att deras data är säker och tillgänglig över tid.

 

För att hantera de ständigt ökande datavolymerna och säkerställa att vi kan fortsätta att erbjuda våra tjänster utan avbrott eller begränsningar, tillhandahåller vi backuplösningar som stöder obegränsade datamängder. Detta innebär att våra kunder inte behöver oroa sig för att överskrida några datagränser eller inverkan på systemets prestanda. Oavsett datatillväxt eller behovet av att säkerhetskopiera stora och komplexa datamängder, är vår backupinfrastruktur utformad för att skala och hantera dessa krav effektivt.

 

Slutligen är det värt att notera att vi inte lagrar vår backupdata i Microsofts datacenter. Istället använder vi alternativa lagringslösningar för att säkerställa högsta möjliga säkerhetsnivå och dataskydd för våra kunder. Genom att diversifiera vår lagringsstrategi och inte enbart förlita oss på en enda leverantörs ekosystem, minskar vi risken för datatapp och ökar vår motståndskraft mot potentiella dataintrång eller andra hot. Denna ansats garanterar att våra kunders data är säker, privat och hanteras med högsta integritet.

Behöver ert företag en IT-lösning?

Vi erbjuder paketerade lösningar utifrån er verksamhets behov.

Kom i kontakt med oss